Trao “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” cho 19 nhà giáo tiêu biểu

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở GDĐT tỉnh Nghệ An trao thưởng, tôn vinh các nhà giáo xuất sắc. Ảnh: HĐ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở GDĐT tỉnh Nghệ An trao thưởng, tôn vinh các nhà giáo xuất sắc. Ảnh: HĐ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở GDĐT tỉnh Nghệ An trao thưởng, tôn vinh các nhà giáo xuất sắc. Ảnh: HĐ
Lên top