Trao quà và động viên lực lượng chống dịch COVID-19

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Đồng Hới trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: CTV
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Đồng Hới trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: CTV
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Đồng Hới trao quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: CTV
Lên top