Trao quà Tết đến công nhân lao động

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà Tết đến CNLĐ tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Quế Chi
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà Tết đến CNLĐ tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Quế Chi
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà Tết đến CNLĐ tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Quế Chi
Lên top