Trao quà hỗ trợ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chống dịch COVID-19

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: Bảo Hân
Lên top