Trao quà hỗ trợ nhân dân Quỳnh Lưu bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An trao quà cho nhân dân huyện Quỳnh Lưu bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: HY
Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An trao quà cho nhân dân huyện Quỳnh Lưu bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: HY
Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An trao quà cho nhân dân huyện Quỳnh Lưu bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: HY
Lên top