Trao quà hỗ trợ người lao động bị nhiễm COVID-19

CĐ Khu Công nghiệp Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
CĐ Khu Công nghiệp Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
CĐ Khu Công nghiệp Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
Lên top