Trao quà hỗ trợ cho người dân, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ

Đại diện SABECO trao quà hỗ trợ cho người lao động và người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại diện SABECO trao quà hỗ trợ cho người lao động và người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại diện SABECO trao quà hỗ trợ cho người lao động và người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top