Trao niềm vui “nhà mới” đến đoàn viên ở các vùng khó khăn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao bảng tượng trưng “Mái ấm công đoàn” đến LĐLĐ tỉnh Hòa Bình.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao bảng tượng trưng “Mái ấm công đoàn” đến LĐLĐ tỉnh Hòa Bình.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao bảng tượng trưng “Mái ấm công đoàn” đến LĐLĐ tỉnh Hòa Bình.
Lên top