Trao nhu yếu phẩm cho công nhân vệ sinh môi trường tại khu vực cách ly

Công đoàn Xây dựng Hà Nội hỗ trợ và trao  nhu yếu phẩm, thực phẩm cho công nhân vệ sinh môi trường tại các khu vực cách ly y tế. Ảnh: CĐN
Công đoàn Xây dựng Hà Nội hỗ trợ và trao nhu yếu phẩm, thực phẩm cho công nhân vệ sinh môi trường tại các khu vực cách ly y tế. Ảnh: CĐN
Công đoàn Xây dựng Hà Nội hỗ trợ và trao nhu yếu phẩm, thực phẩm cho công nhân vệ sinh môi trường tại các khu vực cách ly y tế. Ảnh: CĐN
Lên top