Trao nhà tình thương cho phụ nữ nghèo ở miền cao A Lưới

Lễ khởi công mái ấm tình thương. Ảnh: T. Phúc.
Lễ khởi công mái ấm tình thương. Ảnh: T. Phúc.
Lễ khởi công mái ấm tình thương. Ảnh: T. Phúc.
Lên top