LĐLĐ TỈNH BẮC GIANG: 

Trao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Lên top