CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỪA THIÊN HUẾ:

Trao "Mái ấm Công đoàn" và nhà tình nghĩa cho đoàn viên khó khăn

Đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đến chia vui "Mái ấm Công đoàn" cùng đoàn viên. Ảnh: Trọng Hòa.
Đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đến chia vui "Mái ấm Công đoàn" cùng đoàn viên. Ảnh: Trọng Hòa.
Đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đến chia vui "Mái ấm Công đoàn" cùng đoàn viên. Ảnh: Trọng Hòa.
Lên top