Trao “Mái ấm công đoàn” cho gia đình công nhân có con phải chạy thận

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tại buổi trao "Mái ấm công đoàn". Ảnh: Trần Ngọc Quang
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tại buổi trao "Mái ấm công đoàn". Ảnh: Trần Ngọc Quang
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tại buổi trao "Mái ấm công đoàn". Ảnh: Trần Ngọc Quang
Lên top