LĐLĐ huyện Bình Lục (Hà Nam):

Trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên phải bỏ dở xây nhà để chữa bệnh cho vợ

Lãnh đạo Huyện ủy, LĐLĐ huyện, Cty trao Mái ấm và quà cho anh Cẩn.
Lãnh đạo Huyện ủy, LĐLĐ huyện, Cty trao Mái ấm và quà cho anh Cẩn.
Lãnh đạo Huyện ủy, LĐLĐ huyện, Cty trao Mái ấm và quà cho anh Cẩn.
Lên top