Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Nghi lễ trao Mái ấm Công đoàn. Ảnh Đức Long
Nghi lễ trao Mái ấm Công đoàn. Ảnh Đức Long
Nghi lễ trao Mái ấm Công đoàn. Ảnh Đức Long
Lên top