Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Trao "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Hiệp. Ảnh Đức Long
Trao "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Hiệp. Ảnh Đức Long
Trao "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Hiệp. Ảnh Đức Long
Lên top