Trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Các đại biểu đến dự chúc mừng gia đình anh Hải
Các đại biểu đến dự chúc mừng gia đình anh Hải
Các đại biểu đến dự chúc mừng gia đình anh Hải
Lên top