Trao "Mái ấm Công đoàn" cho công nhân khó khăn

Đại diện LĐLĐ Quận 8 trao bảng tượng trưng kinh phí để xây, sửa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Phạm Minh Hùng. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 8 trao bảng tượng trưng kinh phí để xây, sửa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Phạm Minh Hùng. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ Quận 8 trao bảng tượng trưng kinh phí để xây, sửa nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Phạm Minh Hùng. Ảnh Đức Long
Lên top