Trao Mái ấm Công đoàn chào mừng ĐH X Công đoàn Đồng Tháp

Trao Mái ấm Công đoàn chào mừng Đại hội X Công đoàn Đồng Tháp. (Ảnh: Lục Tùng)
Trao Mái ấm Công đoàn chào mừng Đại hội X Công đoàn Đồng Tháp. (Ảnh: Lục Tùng)
Trao Mái ấm Công đoàn chào mừng Đại hội X Công đoàn Đồng Tháp. (Ảnh: Lục Tùng)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top