Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

QUẢNG NAM:

Trao “Mái ấm CĐ” từ nguồn hỗ trợ của Thủ tướng