Trao kinh phí hỗ trợ 2 Mái ấm Công đoàn

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐHN
Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐHN
Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐHN
Lên top