Trao hơn 600 Túi An sinh Công đoàn cho công nhân nhà trọ ở huyện Đông Anh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao Túi An sinh Công đoàn và thăm hỏi công nhân lao động trọ trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao Túi An sinh Công đoàn và thăm hỏi công nhân lao động trọ trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao Túi An sinh Công đoàn và thăm hỏi công nhân lao động trọ trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top