Trao hơn 104 tỉ đồng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân lao động

Ông Phạm Chí Tâm (bìa phải), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh trao Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh cho các tập thể có nhiều thành tích trong Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Nam Dương
Ông Phạm Chí Tâm (bìa phải), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh trao Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh cho các tập thể có nhiều thành tích trong Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Nam Dương
Ông Phạm Chí Tâm (bìa phải), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh trao Bằng khen của LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh cho các tập thể có nhiều thành tích trong Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Nam Dương
Lên top