Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh:

Trao học bổng Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho con em công nhân lao động

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao tặng học bổng cho các em học sinh là con công nhân lao động.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao tặng học bổng cho các em học sinh là con công nhân lao động.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao tặng học bổng cho các em học sinh là con công nhân lao động.
Lên top