Trao học bổng cho con công nhân lao động tỉnh Tiền Giang

Học sinh nghèo tỉnh Tiền Giang nhận học bổng từ tổ chức Công đoàn. Ảnh: K.Q
Học sinh nghèo tỉnh Tiền Giang nhận học bổng từ tổ chức Công đoàn. Ảnh: K.Q
Học sinh nghèo tỉnh Tiền Giang nhận học bổng từ tổ chức Công đoàn. Ảnh: K.Q
Lên top