Trao học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí  Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (đứng thứ 5 từ bên phải sang) trao học bổng cho các cháu.
Đồng chí Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (đứng thứ 5 từ bên phải sang) trao học bổng cho các cháu.
Đồng chí Nguyễn Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (đứng thứ 5 từ bên phải sang) trao học bổng cho các cháu.
Lên top