Trao hỗ trợ tới cán bộ y tế Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới cán bộ y tế Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: X.Bách
Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới cán bộ y tế Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: X.Bách
Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới cán bộ y tế Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: X.Bách
Lên top