Trao hỗ trợ tới cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Tam Anh
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Tam Anh
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh: Tam Anh
Lên top