Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn tại Sơn La

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn Y tế Sơn La. Ảnh: CĐHN
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn Y tế Sơn La. Ảnh: CĐHN
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn Y tế Sơn La. Ảnh: CĐHN
Lên top