Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Cường
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Cường
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Điện Biên trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Cường
Lên top