Trao hỗ trợ lũ lụt 250 triệu đồng cho người dân Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ tại huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: CĐ.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ tại huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: CĐ.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ tại huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: CĐ.
Lên top