Trao hỗ trợ đoàn viên Công đoàn khối giáo dục có hoàn cảnh khó khăn

Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ trao hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn khối giáo dục. Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ trao hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn khối giáo dục. Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ trao hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn khối giáo dục. Ảnh: CĐHN
Lên top