Trao hỗ trợ cho người lao động lĩnh vực vận tải hành khách

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao quà cho đoàn viên, người lao động lĩnh vực vận tải hành khách gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao quà cho đoàn viên, người lao động lĩnh vực vận tải hành khách gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao quà cho đoàn viên, người lao động lĩnh vực vận tải hành khách gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top