LĐLĐ tỉnh Hà Nam:

Trao hỗ trợ cho gia đình công nhân có con phải mổ tim

Đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao hỗ trợ tới gia đình chị Nguyễn Thị Lý. Ảnh: PV
Đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao hỗ trợ tới gia đình chị Nguyễn Thị Lý. Ảnh: PV
Đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam trao hỗ trợ tới gia đình chị Nguyễn Thị Lý. Ảnh: PV
Lên top