Trao hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ” tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

Công đoàn ngành Công thương Hà Nội trao hỗ trợ bữa ăn "3 tại chỗ" tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Công thương Hà Nội trao hỗ trợ bữa ăn "3 tại chỗ" tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Công thương Hà Nội trao hỗ trợ bữa ăn "3 tại chỗ" tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long. Ảnh: CĐN
Lên top