Trao hàng chục bộ sách tại chương trình "Cùng em đến trường"

Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp Thừa Thiên Huế thực hiện chương trình "Cùng em đến trường". Ảnh: CĐ.
Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp Thừa Thiên Huế thực hiện chương trình "Cùng em đến trường". Ảnh: CĐ.
Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp Thừa Thiên Huế thực hiện chương trình "Cùng em đến trường". Ảnh: CĐ.
Lên top