Trao giải thưởng Trần Văn Kiểu cho 7 CNVCLĐ

Các cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Trần Văn Kiểu. Ảnh Đức Long
Các cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Trần Văn Kiểu. Ảnh Đức Long
Các cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Trần Văn Kiểu. Ảnh Đức Long
Lên top