Trao giải cuộc thi trực tuyến Kiến thức An toàn vệ sinh viên

Cuộc thi Kiến thức An toàn vệ sinh viên trực tuyến do PV GAS tổ chức. Ảnh: PVGAS
Cuộc thi Kiến thức An toàn vệ sinh viên trực tuyến do PV GAS tổ chức. Ảnh: PVGAS
Cuộc thi Kiến thức An toàn vệ sinh viên trực tuyến do PV GAS tổ chức. Ảnh: PVGAS
Lên top