Trao giải 44 tác phẩm xuất sắc viết về công đoàn vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải nhất thể loại bài viết cho tác giả Phạm Ngọc Phương với tác phẩm "Chăm lo đời sống công nhân"
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải nhất thể loại bài viết cho tác giả Phạm Ngọc Phương với tác phẩm "Chăm lo đời sống công nhân"
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải nhất thể loại bài viết cho tác giả Phạm Ngọc Phương với tác phẩm "Chăm lo đời sống công nhân"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top