Trao gần 8,6 tỉ đồng học bổng cho 3.300 con CNVCLĐ ngành caosu

Ông Trần Ngọc Thuận (bên phải), Chủ tịch HĐQT VRG và ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc VRG (trái) trao học bổng và tặng Bằng khen của Hội khuyến học 28.10 cho con CNVCLĐ ngành caosu vượt khó, học giỏi. Ảnh Đức Long
Ông Trần Ngọc Thuận (bên phải), Chủ tịch HĐQT VRG và ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc VRG (trái) trao học bổng và tặng Bằng khen của Hội khuyến học 28.10 cho con CNVCLĐ ngành caosu vượt khó, học giỏi. Ảnh Đức Long
Ông Trần Ngọc Thuận (bên phải), Chủ tịch HĐQT VRG và ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc VRG (trái) trao học bổng và tặng Bằng khen của Hội khuyến học 28.10 cho con CNVCLĐ ngành caosu vượt khó, học giỏi. Ảnh Đức Long
Lên top