Trao gần 8.000 chiếc khẩu trang cho công nhân viên, người lao động

Lên top