Trao gần 800 phần quà “Học giỏi sống tốt” cho con công nhân

Trao học bổng cho con công nhân tại Công đoàn cơ sở Công ty Cibao. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Trao học bổng cho con công nhân tại Công đoàn cơ sở Công ty Cibao. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Trao học bổng cho con công nhân tại Công đoàn cơ sở Công ty Cibao. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top