Trao gần 160 triệu đồng học bổng Nguyễn Đức Cảnh và quà cho con CNVCLĐ

Các học sinh tiểu học nhận học bổng. Ảnh Đức Long
Các học sinh tiểu học nhận học bổng. Ảnh Đức Long
Các học sinh tiểu học nhận học bổng. Ảnh Đức Long
Lên top