Trao gần 160 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Con CNVCLĐ Quận 9 nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Đức Long
Con CNVCLĐ Quận 9 nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Đức Long
Con CNVCLĐ Quận 9 nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh Đức Long
Lên top