CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA:

Trao gần 100 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn trong Tháng Công nhân

Lên top