Trao gần 100 suất cơm cho bệnh nhân nghèo

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh trao các suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: CĐ
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh trao các suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: CĐ
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh trao các suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: CĐ
Lên top