Trao đổi kinh nghiệp hoạt động Công đoàn giữa Hà Nội và Khánh Hòa

Cán bộ Công đoàn Hà Nội và Công đoàn Khánh Hòa đã có buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: CĐHN
Cán bộ Công đoàn Hà Nội và Công đoàn Khánh Hòa đã có buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: CĐHN
Cán bộ Công đoàn Hà Nội và Công đoàn Khánh Hòa đã có buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: CĐHN
Lên top