Trao danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô tại Công ty TNHH Canon Việt Nam

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao các danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô, Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2021 tại Công ty TNHH Canon Việt Nam. Ảnh: Mai Quý
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao các danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô, Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2021 tại Công ty TNHH Canon Việt Nam. Ảnh: Mai Quý
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao các danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô, Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2021 tại Công ty TNHH Canon Việt Nam. Ảnh: Mai Quý
Lên top