LĐLĐ tỉnh Tiền Giang:

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và học bổng cho con CNLĐ nghèo

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển. Ảnh: K.Q
Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển. Ảnh: K.Q
Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển. Ảnh: K.Q
Lên top