Trao 90 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn